top of page
Search
  • Writer's picturesingdarin

Singdarin là gì?

Updated: Jul 12, 2023

Cộng đồng người gốc Hoa ở Singapore chiếm đến hơn 3/4 dân số của đảo quốc này. Hầu hết tổ tiên của họ di cư đến Singapore từ những tỉnh miền nam của Trung Quốc, như Quảng Đông, Phúc Kiến, Hải Nam trong thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20.

Một góc Singapore thế kỷ 19. Nguồn: sưu tầm

Hiện nay, tiếng Hoa là một trong những ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi ở Singapore bên cạnh tiếng Anh, tiếng Mã Lai (Bahasa Melayu) và tiếng Tamil. Tiếng Hoa ở Singapore chủ yếu lấy tiếng Quan thoại Bắc Kinh làm chuẩn. Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng của yếu tố lịch sử và văn hóa xã hội nên tiếng Hoa sử dụng ở Singapore vẫn có những điểm khác biệt so với tiếng Trung Quốc phổ thông, đặc biệt là trong cách dùng từ. Chính vì vậy mà cụm từ Singapore Mandarin (hay gọi tắt là Singdarin) được hình thành, tương tự như cách gọi Singlish (Singaporean English).


Một số ví dụ về Singdarin và cụm từ tương ứng trong tiếng Trung phổ thông:

Singdarin

Tiếng Trung phổ thông

Ý nghĩa

​做工 [zuò gōng]

上班 [shàng bān]

Đi làm

​放工 [fàng gōng]

下班 [xià bān]

Tan làm

青色 [qīng sè]

绿色 [lǜ sè]

Màu xanh lá cây

​冲凉 [chōngliáng]

​洗澡 [xízǎo]

​Đi tắm

​出粮 [chūliáng]

发工资 [fā gōngzī ]

Phát lương

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cơ sở dữ liệu Singdarin tại trang web: https://www.languagecouncils.sg/mandarin/en/learning-resources/singaporean-mandarin-database

30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page